Contact Info

Modevakschool Wouda
Nieuwe Steeg 24
3956 RD  Leersum
Email: info@mvswouda.nl

Tel   : 0343-456129
Mob : 06-53809095TrademarksGebruik van naam en logo('s) zijn slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MVS Wouda. Ongeoorloofd gebruik en misbruik van de naam en het logo zijn strafbaar volgens het internationale merkenrecht.

Alle teksten op deze website zijn eigendom van MVS Wouda. Niets van deze website mag dan ook worden gekopieerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MVS Wouda.

De naam Modevakschool Wouda is exclusief eigendom van MVS Wouda.

De volgende beeldmerken en/of onderdelen daarvan zijn exclusief eigendom van MVS Wouda. Gebruik hiervan is niet toegestaan, tenzij er uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verstrekt door MVS Wouda. In dat geval mag (mogen) het logo (de logo's) enkel worden gebruikt voor het doel waarvoor toestemming is verstrekt.

De beeldmerken en/of namen van de op deze website genoemde andere bedrijven en organisaties zijn eigendom van deze respectievelijke bedrijven/organisaties. Gebruiksregels omtrent deze onderdelen welke te vinden zijn op deze website dienen te worden geregeld met de respectievelijke eigenaar.

Bij misbruik en/of oneigenlijk gebruik van de naam of beeldmerken van MVS Wouda zal onverwijld aangifte worden gedaan bij de politie. Eventueel hierdoor ontstane schade, zowel materieel als immaterieel zal worden verhaald op de hiervoor verantwoordelijke.